Το όραμά μας

Η δημιουργία  μιας κίνησης προβληματισμού – ανάδειξης προβλημάτων σε τομείς που αφορούν – απασχολούν την κοινωνία των Τρικάλων και της ευρύτερης Περιφέρειας.

Για την  επίτευξη αυτού του οράματος η ΤΛΠ θα συνεργαστεί με πρόσωπα και φορείς υψηλού επιπέδου και θα υλοποιήσει δράσεις που προσφέρουν γνώση, ενημέρωση, καλή εκτίμηση καταστάσεων και μελλοντικών προοπτικών.

Η υλοποίηση του οράματος προϋποθέτει – απαιτεί την ενεργό συμμετοχή – υποστήριξη όλων των μελών, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής – επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας.