Διοικητικό Συμβούλιο

(Μετά τη σύγκλιση του πρώτου Δ.Σ. της 14ης Δεκεμβρίου 2022)

Τα όργανα και οι υπευθυνότητες με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΛΠ για την επόμενη τριετία διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ (και Project Manager – PM για εξεύρεση και λειτουργία   έδρας Λέσχης)

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΔΑ

ΤΑΜΙΑΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

ΜΕΛΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ (Υπεύθυνος Δράσεων)

ΜΕΛΟΣ : ΤΖΙΝΑ ΑΤΟΥΝ (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων)

ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ (Βοηθός Υπεύθυνου Δράσεων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΤΑΚΑΣ : (Υπεύθυνος  Εξεύρεσης Χορηγών – Δωρητών)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΟΒΑΣ : (Υπεύθυνος σχέσεων με Επιχειρηματική Κοινότητα)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ : (Υπεύθυνος  Εντύπων /Εκδόσεων/Προωθ.Υλικού)