Ιστορικό ίδρυσης

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2018 από τις συζητήσεις και τις ανησυχίες  δύο φίλων για τα προβλήματα της πόλης – περιφέρειας αλλά και τα γενικότερα της χώρας.

Όταν αυτός ο προβληματισμός συνεχίστηκε, ανέκυψε το ερώτημα τι κάνουμε ;

Το τι κάνουμε κατέληξε στην σύνταξη μιας λίστας ατόμων που εκτιμήσαμε ότι έχουν τις ίδιες ανησυχίες με μας ενώ ταυτόχρονα έγινε και η βάπτιση της προσπάθειας και το όνομα αυτής “Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού” με ένα ελκυστικό logo.

Η λίστα συμπληρώθηκε με τηλέφωνα και άρχισαν απόπειρες επικοινωνίας  και στρατολόγησης μελών αλλά και της Δημοτικής αρχής για την γενική υποστήριξη της.

Ο κατάλογος μελών άρχισε να αυξάνει και οι πρώτες δράσεις του 2019 με εισηγητές αξιόλογα  και αξιόπιστα ονόματα της κοινωνίας (*) που δέχτηκαν να έρθουν στην πόλη μας και να υποστηρίξουν την προσπάθεια στα πρώτα βήματά της, απέφεραν νέα μέλη αλλά και μια ευρύτερη αναγνωρισιμότητα της Λέσχης που έφτασε μέχρι την πρωτεύουσα.

Η πανδημία κατάφερε ένα πλήγμα στο θετικό momentum που είχε δημιουργηθεί αρχές του 2020 και μάλιστα παραμονή υλοποίησης τον Μάιο του 2020 μιας μεγάλης εκδήλωσης με την μορφή ημερίδας και με θέμα την ΑΜΥΝΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ της χώρας.

Για 18 περίπου μήνες η πανδημία κατάφερε να ναρκώσει την δραστηριότητά μας και σχεδόν να περιθωριοποιήσει ό,τι είχε κτιστεί.

Η επανεκκίνηση ξεκίνησε αρχές του 2022 με την υλοποίηση δύο μειζόνων εκδηλώσεων και με την σύνταξη ενός σχεδίου Καταστατικού που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές πρόσφατα και ελπίζουμε να εγκριθεί και από την πρώτη (καταστατική) Γενική Συνέλευση τον Δεκ. του 2022

Χρήστος Λάππας – Ιωάννης Κ.Γεωργιάδης

(*) Στέφανος Μάνος, Γιώργος Πρεβελάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Μπλέτσας, Ιωάννης Μανιάτης, Κωστής Σταμπολής