ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Βιογραφικό

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α
Απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων – ΣΝΔ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της
Ναυτικής Σχολής Πολέμου Ανωτέρων – ΝΣΠ και του NSCS του United States Navy
– USN
Οργάνωσε την Ελληνική αποστολή που διοίκησε την European Union Monitoring
Mission – EUMM της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας κατά την
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 1994
Μετά την αποστρατεία του υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics
– EEL,(επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που αποτέλεσε
Παράρτημα του “International Society of Logistics Engineers – SoLE-USA”, πρώτος
εκλεγμένος πρόεδρος της Εταιρείας ( “Athina Chapter”), Διευθυντής Ελλάδος του
Society of Logistics Engineers (SoLE) από το 1995 έως το 2000, Διευθυντής
Commercial Logistics του διεθνούς SoLE τα έτη 2000-2002..
Yπήρξε εμπνευστής και συντάκτης της πρότασης προς το ΥΠΕΠ&Θ για την ίδρυση
του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος Logistics σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς) το οποίο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο γνωστικό
αντικείμενο των “Business Logistics”.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 12 ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
Logistics που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 1996, συνέδριο που απετέλεσε το
εφαλτήριο των Logistics στην Ελλάδα.
Είναι επίτιμος Πρόεδρος της EEL. Την διετία 1999-2001, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ.
Της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών – 4 Ε (Επιστημονικό Σωματείο ΜΗ
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
Διετέλεσε εμπορικός διευθυντής της εταιρείας παραγωγής λογισμικού διοίκησης
μεγάλων κέντρων διανομής “Optimum”, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής της Ο.Ε.
“InterSar l.S.”
Από το 2012 είναι μόνιμος κάτοικος – πολίτης των Τρικάλων
Συνιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Τρικάλων –
ΣΦΜΤ
Εμπνευστής ίδρυσης και συντονιστής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων –
ΣΟΝΤ